Searching for an effective way to label and group all the data points in your data set? K-means clustering is a simple and elegant approach that has been used for partitioning a data set into K number of distinct and non-over-lapping clusters in order to reveal hidden patterns.

In Unsupervised Machine Learning algorithms, data set is comprised of observations with p number of features X1,X2,..,Xp and the target variable y is missing from the data set. Clustering methods serve as a powerful tool for finding the target variable. Target variable in an unsupervised machine learning problem is called data label.


Machine Learning algorithms for regression and classification problems can be handled by a powerful tool called decision tree methods. This is the second article about decision tree methods where I will be discussing about Random Forest.

https://www.alliance-scotland.org.uk/blog/news/weekly-radio-show-shines-spotlight-disability-sports/

On my previous article, I discussed about the core of Cart, Classification and Regression Tree, as well as the ways for finding the best cut-point to split where the cost function is minimum, Gini, Entropy and RSS calculations and I finalized my article with the pros and cons of Cart.

In order to reach Random Forest, we’ll first explore two important concepts: Bagging and…


Machine Learning algorithms for regression and classification problems can be handled by a powerful tool called decision tree methods. Let’s explore them from root to leaf.

Photo by kazuend on Unsplash

The main idea behind decision tree methods is stratifying or segmenting the predictor space into a number of simple regions. In other words, transforming a complicated pattern into a simplified one.

What is a Decision Tree?

It would be easier to explain this with a real-world example. Imagine that you are working in a credit department of a bank. There are some rules for deciding whether to give loan to a customer or not…


Even before a customer makes their first purchase with a company, much of their potential value is already there. In this article, I will discuss the ways to reveal this potential value.

Photo by Christiann Koepke on Unsplash

This is the second and the final part of the article series about Customer Value. In the first part, I discussed about the core of customer value calculation : RFM metrics and scores. This final part will be about Customer Life Time Value prediction using BG/NBD and Gamma Gamma Models.

With RFM Analysis, a company can have a vision of its customers’ current behaviour by scoring and segmenting…


What is the ultimate metric to calculate the total value of a company?

https://www.mytechlogy.com/IT-blogs/7726/customer-segmentation-guide-for-magento-experts/#.YBxmZJMzba0

In order to find the right value, a company should be divided into its smallest unit: one customer. The sum of each customer’s equity makes the total (current) value of the company. It all starts with RFM, so this approach will be our starting point.

This article series will be of two parts and this is the first part where I will be discussing about the importance of RFM as well as its metrics and scores.

Customer equity can be calculated using three metrics: Recency, Frequency and…


Robotic Process Automation, yaygın kullanımıyla RPA son yılların yükselen teknolojisi. Tekrar eden ve kural bazlı süreçlerin otomasyonu ile zaman ve emek alan bu işlerin robot yazılımlar sayesinde çok daha kısa sürede ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanıyor. Deloitte’in 2019 yılında yaptığı bir ankete göre, katılımcıların %59’u süreçlerini RPA’ye entegre etmeye başlamış ve 2021 yılına kadar bu oranın %72 olması öngörülüyor. Türkiye’de de 100’den fazla büyük şirket RPA kullanımına geçmiş durumda.

photo taken from this website

RPA’in yaygınlaşması sonucunda katı kuralları olan ve tekrarlayan süreçlerimizi RPA robot yazılımlarına teslim ettik, bunun faydalarını deneyimledik, peki neden kural bazlı olmayıp karar alınmasını gerektiren süreçlerimizde de RPA’in gücünden faydalanmayalım…


Karantina Günleri’ni verimli geçirebilmek için evinin içerisinde dört dönenlerden misiniz? Her gün listesine yeni Youtube videoları, okunacak kitaplar, denenecek tarifler, yazıları okunacak kişiler, ev ortamında yapılacak türlü sporlar ve aktiviteler ekleyenlerden misiniz? Arada durup eskiyi özleyenlerden misiniz peki? Gelin birkaç ay öncesine doğru bir yolculuğa çıkalım…

Photo by ian dooley on Unsplash

Karantina öncesinde zamanımız hiçbir şeye yetmiyordu, hatırlar mısınız? “Birazdan ilgilenirim” diye elimizden bir kenara bıraktığımız bir eşyamız bizi orada öylece günlerce hatta haftalarca beklerdi. O gün gökyüzü ne renkti, bulutlar ne renkti, bilmezdik. …


Geriye çekilip zarar verdiğimiz doğaya kendini onarması için imkan sağlıyoruz adeta. Hepimiz gördük uydu görüntülerini, geçen yıl bu günlere kıyasla hava çok daha temiz. Sokaklarda daha az araba daha az egzoz salıyor gökyüzüne, yoldan az insan geçtiği için yola sarkan bitkilerin yaprakları daha az yolunuyor, daha az sayıda ayak daha az bitkiyi eziyor yürürken. İnsanoğlu evlerinde hapis hayatı sürerken insanoğlundan arınmış doğa bizsiz rahat bir nefes alıyor.

Bugün cam kenarında oturup kendimi Güneş’in sıcaklığına ve ışığına teslim ettiğimde bir kez daha fark ettim: biz bu Dünya’da ne yaşarsak yaşayalım doğa kendi döngüsü içinde var olmaya devam ediyor. …


Ne kadar hızlı akıyor hayatlarımız, öyle değil mi? Yolda yürürken bir anda durup “aaa!” diyerek bir yerleri şaşkınlıkla işaret eden ve dakikalarca o anı yaşayan çocuklardık bir zamanlar. Şimdi başımızı kaldırmadan, kafamızın içerisinde planlar yaparak, listemizdeki maddeleri hızlıca gözden geçirerek oradan oraya koşuşturan yetişkinlere dönüştük. Hayatlarımızın ritmi biraz yavaşlasa iyi olmaz mı?

Hayır, olmaz.

Dışarı çıkma zorunluluğum olmadan evde zaman geçirmek hep özlem duyduğum bir şey olmuştur. Hayalini kurduğum bu anı yaşıyorum şimdi. Hem de günlerdir… Ama gerçekler hiç te düşlediğim gibi değil. Hayat bizi bir anda bir bilim kurgu filminin setine hapsetti, küçük kutular içerisinde yaşamaya itti. …

Pınar Doğan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store